Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Školské potreby Odklad povinnej školskej dochádzky Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu Prestup z inej školy Povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania Žiadosť o ukončenie dochádzky v MŠ Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP Žiadosť o odpustenie poplatku Legislatíva Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ a zápis do MŠ Prevencia šikanovania Prevencia úrazovosti žiakov Zápis do 1. ročníka Dotazník kvality školy DROGY a protidrogová prevencia Žiadosť o ospravedlnenie absencie

Pre rodičov

Povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí

Chystáte sa na určité obdobie do zahraničia ? Nezabudnite školu požiadať pre vaše dieťa o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí. Okrem základných údajov je potrebné uviesť Vašu adresu v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa navštevovať ( tento údaj treba oznámiť najneskôr do 30 dní od odchodu do zahraničia) a obdobie, ako dlho plánujete byť v zahraničí. Na základe žiadosti Vám bude vydané rozhodnutie, kde budú uvedené aj termíny preskúšania Vášho dieťaťa.

ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici.pdf