Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, 055 63 HELCMANOVCE 41
Email školy: skolaselo@gmail.com, skola@zshelcman.edu.sk, jedalenskolaselo@gmail.com
Telefón: 053 4799 380, 0911 225 034 - riaditeľ školy
053 4799 389 - fax, 0948 553 225 - zástupca riaditeľa pre ZŠ
0948 666 569 - zástupca riaditeľa pre MŠ
0911 673 911 - MŠ
053 4799 388, 0905 714 887 - hospodárka školy
0910 225 030 - vedúca ŠJ
Adresa školy: Helcmanovce 41, 055 63
IČO: 35546492
DIČ: 2021678813
Číslo účtu ŠJ: Platba za stravu prevodom na účet ŠJ:
SK25 5600 0000 00828 650 7005
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko stravníka