Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Rastislav DRAJNA Školské vzdelávacie programy 1 60
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Orientačný beh v TSV na ZŠ a SŠ 8
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Mgr. Katarína MÜLLEROVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 68
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. Anna ZMIJOVÁ Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra - časť hudobná výchova 6 70
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 17
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ 15
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Marta DRAJNOVÁ Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 103
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Bc.Jozefína KLEINOVÁ Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21 97
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra - časť hudobná výchova 6
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Petra KUCHÁROVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 73
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Ladislav MÜLLER Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 13 30
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Mgr. Jana PAVUKOVÁ Matematika 60 60
Mgr. Martina PINČÁKOVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 61
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
PaedDr. Henrieta PISOŇOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 103
Rigorózna skúška 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Gabriela REPELOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 67
Práca súdajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Lenka ŠARISKÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 61
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Štefan ŠKARBEK Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 65
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 4
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Bc.Jana ZMIJOVÁ Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 87
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Obsahová reforma v materskej škole 10
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018