Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Rastislav DRAJNA Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 60
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Školské vzdelávacie programy 1
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Orientačný beh v TSV na ZŠ a SŠ 8
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Mgr. Katarína MULLEROVÁ Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 68
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Anna ZMIJOVÁ Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 49
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 17
Mgr. Marta DRAJNOVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 103
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Bc.Jozefína KLEINOVÁ Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10 76
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Petra KUCHÁROVÁ Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 73
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ladislav MULLER Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 43
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Jana PAVUKOVÁ Matematika 60 60
Mgr. Martina PINČÁKOVÁ Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 61
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Patrícia PISKOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Mgr. Henrieta PISOŇOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Mgr. Gabriela REPELOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Ing. Lenka ŠARISKÁ Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 61
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Ing. Štefan ŠKARBEK Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 45
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Bc.Jana ZMIJOVÁ Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 87
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Obsahová reforma v materskej škole 10
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24


© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2017