Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Rastislav DRAJNA Školské vzdelávacie programy 1 60
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Orientačný beh v TSV na ZŠ a SŠ 8
Mgr. Katarína MULLEROVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 68
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Anna ZMIJOVÁ Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 49
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 17
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Marta DRAJNOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 103
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Bc.Jozefína KLEINOVÁ Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21 76
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Petra KUCHÁROVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 73
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Ladislav MULLER Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 43
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Jana PAVUKOVÁ Matematika 60 60
Mgr. Martina PINČÁKOVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 61
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Patrícia PISKOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
PaedDr. Henrieta PISOŇOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 43
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Gabriela REPELOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Ing. Lenka ŠARISKÁ Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 61
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Ing. Štefan ŠKARBEK Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 45
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 4
Bc.Jana ZMIJOVÁ Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 87
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Obsahová reforma v materskej škole 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6


© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018