Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Rastislav DRAJNA Školské vzdelávacie programy 1 60
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Orientačný beh v TSV na ZŠ a SŠ 8
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Mgr. Katarína MÜLLEROVÁ Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 68
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Anna ZMIJOVÁ Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 49
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 17
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Marta DRAJNOVÁ Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 103
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Bc.Jozefína KLEINOVÁ Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21 76
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Petra KUCHÁROVÁ Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 73
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Ladislav MÜLLER Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 73
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca súdajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Mgr. Jana PAVUKOVÁ Matematika 60 60
Mgr. Martina PINČÁKOVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 61
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
PaedDr. Henrieta PISOŇOVÁ Rigorózna skúška 60 103
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Mgr. Gabriela REPELOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Ing. Lenka ŠARISKÁ Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 61
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Štefan ŠKARBEK Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 65
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 4
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Bc.Jana ZMIJOVÁ Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 87
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Obsahová reforma v materskej škole 10
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21


© aScAgenda 2019.0.1130 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.10.2018