Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Rastislav DRAJNA Školské vzdelávacie programy 1 60
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Orientačný beh v TSV na ZŠ a SŠ 8
Mgr. Katarína MULLEROVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 68
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Anna ZMIJOVÁ Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 49
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 17
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Marta DRAJNOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 103
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Bc.Jozefína KLEINOVÁ Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7 76
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8
Mgr. Petra KUCHÁROVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 73
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Ladislav MULLER Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 43
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Mgr. Jana PAVUKOVÁ Matematika 60 60
Mgr. Martina PINČÁKOVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 61
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Patrícia PISKOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Mgr. Henrieta PISOŇOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 43
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Mgr. Gabriela REPELOVÁ Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37 37
Ing. Lenka ŠARISKÁ Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 61
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Učiteľ - tvorca učbných zdrojov pre žiakov z MRK 37
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Ing. Štefan ŠKARBEK Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 45
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej príprave 8
Bc.Jana ZMIJOVÁ Zvládanie záťaží v školskom prostredí 6 87
Obsahová reforma v materskej škole 10
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK 21
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8


© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.02.2018