Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa.

V prípade prestupu z inej školy bude vytlačená a podpísaná prihláška prílohou k žiadosti o prijatie do príslušného ročníka.

V prípade zápisu do 1. ročníka ju vytlačenú a podpísanú  prineste na zápis Vášho dieťaťa. Rodičia, ktorých deti navštevujú našu MŠ, zadávajú nové údaje iba v prípade zmeny a k zápisu do 1. roč. stačí vyplniť údaje v sekcii Základné údaje dieťaťa, Ďalšie informácie, Súhlas so spracovaním os. údajov, príp. Poznámku.

Kód prihlášky si uschovajte pre prípad editácie. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Ďakujeme.