Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Rada školy

RADA   ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ   HELCMANOVCE

zvolená 27. marca  2017, zriadená dňom podpisu zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia zriaďovateľom dňa 5.apríla.2017

RADA ŠKOLY JE ZVOLENÁ NA ROKY  2017-2021

 

DELEGOVANÍ   ZÁSTUPCOVIA  ZRIAĎOVATEĽA:

1.      Mgr. Blanka VARGOVÁ /starostka obce/

2.      Anton GOLITKO /zástupca starostu/

3.      Jozef BURČÁK

4.      Lukáš BODNÁR 

VOLENÍ   ZÁSTUPCOVIA  RODIČOV:

5.      Lýdia GANSOVÁ - podpredseda RŠ

6.      Bibiana OPREMČÁKOVÁ

7.      Marek VARGA

8.      Zuzana MARCINKOVÁ

VOLENÍ   ZÁSTUPCOVIA  PEDAGOGICKÝCH   ZAMESTNANCOV:

9.      Mgr. Henrieta PISOŇOVÁ - predseda RŠ

10.    Bc. Jana ZMIJOVÁ 

VOLENÍ   ZÁSTUPCOVIA  NEPEDAGOGICKÝCH   ZAMESTNANCOV:

11.    Jana MALIŇÁKOVÁ