Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Školské potreby Odklad povinnej školskej dochádzky Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu Prestup z inej školy Povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania Žiadosť o ukončenie dochádzky v MŠ Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP Žiadosť o odpustenie poplatku Legislatíva Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ a zápis do MŠ Prevencia šikanovania Prevencia úrazovosti žiakov Zápis do 1. ročníka Dotazník kvality školy DROGY a protidrogová prevencia Žiadosť o ospravedlnenie absencie

Pre rodičov

Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu

Ak má Vaše dieťa zdravotné problémy a lekár mu odporúča oslobodenie (čiastočné alebo úplné) od telesnej výchovy, potrebujete napísať žiadosť o oslobodenie z vyučovania, adresovanú na riaditeľstvo školy a návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, kde je uvedené konkrétne obdobie oslobodenia. Na základe uvedeného Vám riaditeľ školy vydá Rozhodnutie o oslobodení z vyučovania.

ziadost_o_oslobodenie_od_Tv.pdf