Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

ŠŠS sánkovania

História sánkovania v našej obci

HISTÓRIA  SÁNKARSKÉHO  ŠPORTU  

 

          Sánkarsky šport vznikol z rekreačného sánkovania. Má zdravotný význam, napríklad na otužovanie, pohyb na čerstvom vzduchu a pod. Boli to bohatí Angličania, ktorí na dovolenke vo Švajčiarsku začali sánkovať, potom skúšali spájať svoje sane a tak postupne vznikol prvý bob. Nasledujúce informácie je veľmi ťažké overiť, no podľa niektorých zdrojov sa prvé sánkarské preteky konali vo Švajčiarsku roku 1883 pri Davose a na našom území roku 1895. V roku 1911 bola dokončená sánkarská dráha na vrchu Ještěd pri Liberci v Českej republike. V roku 1913 bol založený prvý medzinárodný spolok, ktorý združoval prvých nadšencov tohto športu. V  roku 1914 sa konali prvé ME v jazde na saniach na Ještěde, na ktorých zvíťazil E. Posselt a K. Lobel z Jablonca nad Nisou. Združenie  potom zaniklo.

Po prvej svetovej vojne roku 1923 vznikla v Paríži Medzinárodná federácia bobového a skeletonového športu FIBT, ktorej členom sa stalo aj Československo. Aj keď sú sane jedným z najstarších dopravných prostriedkov /dochované nálezy pochádzajú z roku 6500 pred Kristom/ a športovo sa začalo jazdiť v 80- tych  rokoch 19. storočia, je sánkovanie najmladším športom na ZOH. Medzinárodná sánkarská federácia FIL vznikla až v roku 1957.Športová hodnota sánkovania výrazne stúpla po zaradení do programu ZOH roku 1964.

 

          Sánkarský šport  na Slovensku sa uplatnil po roku 1957. Dovtedy sa pestoval iba rekreačne. Organizačne sa podchytil v oblasti Vysokých Tatier, kde sa využívala sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca a stará bobová dráha v Tatranskej Lomnici. Od roku 1957 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnili niekoľkokrát majstrovstvá ČSSR mužov a žien a súťaže o pohár Vysokých Tatier s medzinárodnou účasťou pretekárov z Poľska, ZSSR, NDR, NSR a Rakúska.

Sánkarský šport prenikol neskôr  do okresov Spišská Nová Ves, Čadca, Košice, Považská Bystrica, Bardejov, Zvolen a Prievidza. Na Slovensku ho organizoval výbor Zväzu bobov a saní, ktorý mal v roku 1978 sedem oddielov a 365 členov. Na Slovensku boli následne vybudované v týchto rokoch vyhovujúce dráhy v Tatranskej Lomnici, v Starom Smokovci, v Helcmanovciach, v Čadci. V sánkarskom športe na Slovensku sa od vzniku Československého zväzu bobov a saní každoročne usporadúvali  súťaže v jazde na saniach pre všetky vekové kategórie. Tieto preteky sa konali na dvoch dráhach na Slovensku -  v Tatranskej Lomnici a v Helcmanovciach.

 

VZNIK  SÁNKARSKÉHO  ODDIELU

                       V  HELCMANOVCIACH                                      

 

Počiatok vzniku sánkarského oddielu  v Helcmanovciach siaha až do roku  1959.

4. marca 1959 je presne určený vznik sánkarského oddielu. Všetko sa to začalo na ZŠ v Helcmanovciach, v ktorej bol riaditeľom pán Uličný. Do školy prišli propozície o možnej účasti troch chlapcov a dvoch dievčat na sánkarských pretekoch, ktoré sa mali konať v Starom Smokovci na dráhe, ktorá viedla z Hrebienka po stanicu lanovej dráhy. Tieto propozície nám zaslal vtedy založený Krajský dom pionierov a mládeže v Košiciach. Pán riaditeľ dal súhlas a poveril tým pána Jána Grešnera, ktorý sa stal vedúcim tejto športovej akcie. Podmienkou účasti boli sane, ktoré si mali súťažiaci doniesť so sebou. Na tejto súťaži sa žiaci Helcmanoviec držali statočne a obsadili tretie miesto napriek tomu, že sánkarskú dráhu v živote nevideli.

Deti v Helcmanovciach však odjakživa boli v zime spojení so sánkami a sánkovaním. Helcmanovce majú na to veľmi dobré podmienky. Len čo prišli zo školy domov, už aj brali sánky a išli sa sánkovať, a to vždy až do večera. Sánkovalo sa na dedinských cestách v obci, ale aj na Vyhone, Pod panom, na Brindzovom berehu, odvážnejší sánkovali aj z Lipnika. Špecifikou sánkovania boli jazdy na „sligačoch“ a to vždy vlastnej výroby - dve korčule priklincované na doske rozmerov približne 20x40 centimetrov. Kto dobre zvládal jazdu na „sligačoch“, tak ten bol dokonale pripravený na jazdu na takzvaných polopretekárskych a pretekárskych saniach a spustiť sa dole sánkarskou dráhou.

Práve úspech na týchto pretekoch podnietil pána Grešnera, vtedajšieho učiteľa matematiky a rysovania, zároveň zástupcu riaditeľa školy v Helcmanovciach, aby sa  zúčastnil trénerského kurzu na trénera sánkarského športu. Vtedy prišla prvá myšlienka založenia klubu, ktorá sa začala realizovať. Na to, aby vznikol klub, muselo byť družstvo mužov a žien. Pán Grešner našiel pochopenie u mladých  a iniciatívnych učiteľov a žiakov, ktorí mu vyšli v ústrety a stali sa prvými členmi sánkarského oddielu v Helcmanovciach. Medzi prvých členov patrili Juraj Kaleta, Jozef Syč, Elza Mureková, Priska Thótová. Medzi prvých našich pretekárov patrila Oľga Tirpaková a Mária Kuchtová.

            Oddiel bol už na svete, ale aby sa mohlo pretekať, bolo potrebné mať sane, a tie toho času boli veľmi drahé. Ale pochopenie našli u predsedu MNV pána Šloffa.  Ten  poskytol peniaze oddielu saní Slovan Helcmanovce. Oddiel mal tak zakúpené prvé sane . Začali sa častejšie navštevovať súťaže, ale na jedných saniach sa to nedalo. Preto vznikla dohoda s tatranským oddielom, že naše sánkarky budú súťažiť pod ich menom a za to nám požičiavali sane na pretekoch. V tomto čase to bola veľmi zaujímavá spolupráca, a tak medzi helcmanovským a tatranským oddielom vznikli  veľmi dobré    vzťahy.

 

          Tak, ako sa nedalo súťažiť bez saní, nešlo to ani bez poriadneho tréningu  a na to bolo potrebné postaviť sánkarskú dráhu. Na taký veľký projekt bolo potrebné veľké množstvo peňazí a práce. Práve v tomto období sa blížili voľby a pán Šloff, bývalý starosta, si naplánoval výstavbu sánkarskej dráhy do volebného programu. Po ukončení volieb a zvolení pána Šloffa za predsedu MNV pridelil sľúbené peniaze na výstavbu projektu. Tieto peniaze však nestačili  na pokrytie ani štvrtiny nákladov, a preto sa táto výstavba zahrnula  do akcie „Z,“ v ktorej súťažili obce aj mestá o najlepší projekt pre rozvoj masového športu na Slovensku. O výstavbu mal záujem pán Ružička s pánom dr. Krížom, ktorý bol v tom čase predsedom Československého zväzu bobov a saní. Obidvaja títo páni sa prišli pozrieť do Helcmanoviec na prípravu dráhy,  projekty s tým spojené a priviezli so sebou i prezidenta medzinárodnej federácie FIL pána Berta Isatitscha, ktorý bol prekvapený z nadšených obyvateľov Helcmanoviec a z výstavby sánkarskej dráhy. Na Helcmanovce nezabudol ani po odchode. Na zasadnutí výboru pred OH v Sapore, keď sa jeden z členov japonskej delegácie sťažoval, že majú veľké problémy s vybudovaním dráhy, pánIsatitsch mu povedal: „Keby ste mali ľudí z Helcmanoviec, problémy by ste nemali.“ V tom čase začala výstavba sánkarskej dráhy a oddiel sánkarov začal rapídne stúpať. Do oddielu vstupovali celé rodiny, nebolo mladého človeka, ktorý by v Helcmanovciach nebol sánkar alebo člen oddielu. S väčšou základňou členov prichádzalo čoraz viac úspechov. Nestalo sa, aby z pretekov nepriniesla Oľga Tirpáková nejakú medailu. Podobne ako ona aj Vlaďa Hlucháňová sa mala možnosť prebojovať na medzinárodné preteky a bojovať o nomináciu na olympijské hry do Sappora. Žiaľ, nakoniec  tam naši sánkari a bobisti nešli. Na detailnejšie vyhodnotenie tohto obdobia by sme potrebovali výsledkové listiny, ktoré sa, bohužiaľ, v Helcmanovciach nezachovali.

 

VÝSTAVBA    SÁNKARSKEJ     DRÁHY

 

          Uznesenie XIV. Zjazdu KSČ ustanovovalo, že v zdravom vývoji spoločnosti má veľký význam masová telovýchova a šport, ktoré prispievajú k upevňovaniu fyzického zdravia i morálnych vlastností ľudí, k zvyšovaniu obranyschopnosti, k naplneniu života.

Plniac uznesenie XIV. Zjazdu KSČ i v našej obci vzišla myšlienka rozšíriť šport na masovej základni, aby sa nepestoval iba futbal a turistika, ale aj ďalšie športy, a preto aj do volebného programu v tomto čase bola zahrnutá úloha vybudovať v obci sánkarskú dráhu a klzisko, aby sa v obci začali pestovať aj iné športy. Postupne sa vytvárali podmienky pre rozšírenie ďalších športov. Toto všetko ale záležalo na všetkých občanoch Helcmanoviec a Prakoviec, ako budú túto myšlienku podporovať a ako budú pristupovať k vytvoreniu týchto stredísk pre mladých i starších. Z tejto myšlienky vzišla úloha vybudovať sánkarskú dráhu v našej obci.

 

Prvá sánkarská dráha bola vymeraná a upravená na sánkovanie z Lipnika smerom do Siľského a existuje o tom filmový dokument, ktorý natočil Ján Grešner.
Druhá sánkarská dráha bola pri Kaštieli z Pozauboče dole k Špakovi.
Tretia dráha bola z haldy na bani Medveže
až do dediny /existuje krátky dokument, ktorý natočil Mikuláš Barna, miestny farár./
Štvrtá dráha bola postavená na Horbi pri potoku.
Parametre tejto štvrtej sánkarskej dráhy navrhol, vypočítal a nakreslil jej autor Ján Grešner. Veľa úsilia venoval tomu, aby presvedčil miestnych okresných ale aj krajských funkcionárov štátnej správy pre realizáciu práve v Helcmanovciach.  

 

V roku 1972 boli pozvaní na obhliadku terénu Dr. Miloslav Kríž, predseda Československého zväzu bobov a saní , Ľudovít Ružička, podpredseda ÚV ČSZTV, predseda MNV p. Šloff a Ján Grešner - autor projektu. 28. júna 1972 po preštudovaní projektov s príslušnou rozpočtovou dokumentáciou bolo konštatované, že projekt dráhy zodpovedá zámeru diela a že dĺžka dráhy a spád vyhovuje podmienkam sánkarskej dráhy po športovej i bezpečnostnej stránke. Dráha v rozsahu uvažovaného projektu naplno vyhovovala a spĺňala podmienky pre súťaž mládeže v kategórii žiakov a dorastu ako aj súťaží okresných krajských a celoslovenských a môže sa využiť pre rozvoj sánkarského športu. V prípade predĺženia dráhy na dĺžku 750 metrov od štartu môže slúžiť i pre celoštátne súťaže.

SÚV ČSTVZ zväz saní a bobov v Poprade na čele s podpredsedom  Jánom Ružičkom taktiež s týmto zámerom súhlasil a na výstavbu sánkarskej dráhy  zabezpečoval i finančné prostriedky.

 

Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi odbor výstavby a územného plánovania s výstavbou sánkarskej dráhy súhlasil a dal ju do plánu akcií „Z“ v roku 1972 a vydal územné rozhodnutie na jej výstavbu. S výstavbou sánkarskej dráhy súhlasili i ďalšie okresné orgány ako rada ONV, OV ČSTVZ, OV Socialistického zväzu mládeže. I samotný viceprezident Isatitsch z Rakúska, ktorý navštívil našu obec, plne podporoval  jej výstavbu.

 

Sánkarská dráha bola postavená na zanedbaných pozemkoch katastrálneho územia Prakovce, ktorého pozemky boli vlastníctvom občanov  Prakoviec, a na jej vybudovanie bol daný súhlas rady MNV Prakovce. Miesto dráhy bolo volené situačne tak, aby klimatické podmienky boli čo najpriaznivejšie, aby bol k dráhe ľahký prístup, aby neprekážala premávke a napokon, aby bola dostupná. Na výstavbu sa použil vyradený materiál z dopravy ČSD / podvaly / a drevná hmota z prerezávky hustého porastu štátnych lesov. Na prácu bol projekt náročný aj tým, že vyžadoval veľkú presnosť pri stavbe mantinelov, zákrut a nedali sa pri tom využívať mechanizmy.

 

S výstavbou sa začalo v decembri roku 1972 zakúpením ďalšieho potrebného materiálu a v roku 1973 sa stavba rozbehla. Najväčším problémom bolo, že v skutočnosti nikto z robotníkov s výstavbou dráhy nemal skúsenosti, a tak pri výstavbe sa postupovalo intuitívne  podľa rád pána Grešnera a Jozefa Kuchára, ktorí sa po stránke odbornej snažili čo najviac pomôcť. No i napriek týmto ťažkostiam komisia kolaudačným záznamom zo 17. októbra 1975 dráhu schvaľuje.

 

Celková dĺžka sánkarskej dráhy bola 445 m. Skutočný termín začatia stavby - december 1972 a skutočný termín ukončenia - október 1975.

 

Dráha mala byť k dispozícii školám z okolia, ktoré by mali záujem o vhodné zamestnávanie žiakov vo voľnom čase v zimnom období.

 

          Miestny národný výbor v Helcmanovciach, Miestny výbor SNF v Helcmanovciach, Telovýchovná jednota Slovan v Helcmanovciach usporiadali dňa 18. januára 1976 slávnostné odovzdanie sánkarskej dráhy v Helcmanovciach do užívania, ktorej súčasťou boli aj prvé otváracie preteky.  

Národná súťaž družstiev mala kategórie: muži, ženy, dorastenci, dorastenky,  žiaci, žiačky.

Celkový počet pretekárov na prvých otváracích pretekov v Helcmanovciach bol 73.

Zúčastnení pretekári pricestovali z  Čadce, P. Bystrice, V. Tatier, Bardejova.

 

Prevádzkou sánkarskej dráhy sa začína v Helcmanovciach nová éra sánkovania. Informovali nás o tom aj filmové dokumenty:

Helcmanovskí sánkari – 16mm čb dokument vyrobený STV, štúdiom Banská Bystrica.

Sánkarská dráha – 16mm čb film autora Juraja Senčáka.

 

Materiálne vybavenie v počiatkoch tvorili prirodzene bežné rekreačné sane a ako súčasť výstroja sa používali banícke prilby, ktoré sa našli prakticky v každej rodine, keďže Helcmanovce majú bohatú banícku históriu. Postupom času sa skúsenejší pretekári zúčastňovali kurzov trénerov a lepšilo sa tiež materiálne vybavenie klubu. Prišli prvé pretekárske sane, najskôr domáce značky Ješted, Artis, Artis Tajfún, neskôr legendárne Olympia Blitz z NDR- hovorovo prekrstené na "Pilcky", na ktorých odrástla značná časť pretekárov v 70- tych, 80- tych aj 90- tych rokoch. Z vtedajšej NDR pochádzali aj Germiny. Našli sa aj Bekredy z Poľska. V súčasnosti vyrábajú sane lotyšská firma Fiberglass,  rakúsky Gasser, nemecký FES, alebo individuálne p. Walter Plaikner z Talianska, či Wolfgang Schadler z Lichtenštajnska.   Zlepšujúce sa materiálne vybavenie, ako aj možnosť jazdenia na vlastnej dráhe, sa samozrejme prejavili na výsledkoch pretekárov klubu. Nezriedka boli dosahované tituly majstrov Slovenska, či medailové umiestnenia na týchto majstrovstvách a niekedy sa Helcmanovčania presadili aj v rámci vtedajšej ČSSR. Tieto umiestnenia, samozrejme, registrovali aj tréneri reprezentačných výberov a pretekári nášho klubu boli nominovaní do týchto útvarov.

            Vrcholom pre každého športovca je snáď účasť na olympiáde. Z radov odchovancov nášho klubu sa tejto pocty dostalo Veronike Sabolovej, ktorá reprezentovala Slovensko na ZOH v Salt Lake City 2002, Torine 2006 a vo Vancouveri 2010. Na všetkých troch týchto ZOH sa ako tréner reprezentácie zúčastnil aj tréner klubu Rastislav Drajna.

            Keďže sánkarská dráha v Helcmanovciach bola drevenej konštrukcie, v súčasnosti už neexistuje a jedinou domácou možnosťou na nácvik jázd sú štarty na umelo chladenom štartovacom trenažéri v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Pretekári zaradení do reprezentačných výberov sa zúčastňujú jednotlivých kôl SP, ME, MS vo svojich kategóriách či iných medzinárodných pretekov. Tréning na nácvik jazdy na saniach je v súčasnosti možný v prípade dobrých poveternostných podmienok na prírodne upravovaných ľadových dráhach v Smržovke /ČR/ alebo v Krynici /Poľ./ Najbližšia umelo chladená dráha je v nemeckom Konigssee a v Altenbergu.

V súčasnosti sa všetky medzinárodné preteky, ktorých organizátorom je FIL, konajú výlučne na umelo chladených dráhach.

V sezóne 1995 – 1996 boli  naposledy usporiadané preteky na  dráhe v Helcmanovciach.

26.3.1997 vznikol nový Športový klub sánkarov, ktorý dodnes pokračuje v šľapajach svojich predchodcov a snaží sa o udržanie vysokej športovej úrovne,  slávy a tradície sánkovania v Helcmanovciach.

Z príspevkov p. Kuchára Ľ, p. Hvizdoša V. a p. Vargu R. spracoval Drajna R.

 

 

PREHĽAD VÝSLEDKOV Z  OBDOBIA NAJVÄČŠIEHO ROZVOJA  SÁNKOVANIA V  HELCMANOVCIACH

Rok 1986

Predseda: Jozef Drajna , tréneri :Anna Ganzová, Jozef Kuchár st.- tréneri TSM

Pekné úspechy dosiahli členovia na majstrovstvách Slovenska a to Podracká Soňa na jednosedadlových saniach a dvojica Grega Ondrej – Burčák Ján a Kuchár Ľubomír – Pisko Ľubomír. Okrem toho šesť žiakov, traja dorastenci – jednotlivci a družstvo dorastencov, si vybojovali účasť na majstrovstvách Československa. Družstvo dorastencov na nich dosiahlo pekné 6. miesto.

Na našej sánkarskej dráhe boli uskutočnené dva kontrolné preteky SSR, pretek o Pohár oslobodenia obce, ktorého víťazom sa stalo naše družstvo. Vrcholným pretekom na našej sánkarskej dráhe v roku 1986 bola celoštátna súťaž talentovanej mládeže ČSSR za účasti 94 pretekárov  z 13. oddielov.

 

Rok 1987

Na majstrovstvách Slovenska získali helcmanovskí sánkari 4 tituly majstrov, o ktoré sa zaslúžili Podracká Soňa, v kategórii  starších žiakov, v kategórii mladších žiakov Pisko Ľubo, v kategórii starších žiakov dvojica Grega Ondrej – Pisko Pavol a  dvojica starších žiakov Čollák – Podracký. Okrem toho žiaci získali  dve druhé a jedno tretie miesto. Pekné je tiež 2. miesto dorastenky Tatiany Turčanovej a 6. miesto Františka Ustohala v dorasteneckej kategórii. Bronzové medaily v kategórii dospelých získali Jasenčáková Darina a dvojica Pisko Peter – Prokop Ľubo. Úspešne si počínali dorastenci na majstrovstvách ČSSR, kde v súťaži družstiev obsadili 4. miesto  a dvojica Ustohal – Drajna 6. miesto. Je potrebné spomenúť účasť helcmanovských dorastencov na 12. ročníku medzinárodných pretekoch o pohár Vysokých Tatier za účasti štátov ČSSR, NDR a Poľska, kde dvojica Ustohal – Drajna obsadila 7. miesto  a Marta Pelková 8. miesto. Na helcmanovskej dráhe, tak ako každý rok,  sa uskutočnili dva kontrolné preteky, z ktorých jeden bol o Pohár oslobodenia obce a víťazom sa stalo družstvo z Helcmanoviec.

 

Rok 1988

Zima v roku 1988 nepriala sánkarskému športu. Vzhľadom na veľmi  nepriaznivé podmienky neboli usporiadané viaceré súťaže v rámci športového kalendára. Medzi neusporiadanými pretekami bol aj náš tradičný Pohár oslobodenia obce. Konali sa jedine majstrovstvá Slovenska a Československa na nekvalitne upravených dráhach v Tatranskej Lomnici, Smržovke a Liberci bez predchádzajúcich kontrolných pretekov a bez možnosti prípravy na dráhach. Napriek tomu môžeme hodnotiť dosiahnuté výsledky kladne. Najúspešnejšie si počínala Soňa Podracká, ktorá získala titul majsterky Slovenska v kategórii mladších žiačok, zvíťazila tiež na pretekoch talentovanej mládeže a na majstrovstvách ČSSR obsadila 4. miesto. Za tieto výsledky bola OV ČSZTV zaradená do desiatky najúspešnejších športovcov okresu.

Na majstrovstvách Slovenska si úspešne počínala dvojica Kozmáš – Drajna a Stolárik – Grega, ktorí vybojovali druhé miesta a strieborné medaily. Dvojica Stolárik – Grega si úspešne počínali  aj na majstrovstvách ČSSR, kde obsadila 3. miesto. Bronzové medaily z majstrovstiev Slovenska priniesli tiež Marta Pelková v kategórii dorasteniek, Darina Jasenčáková v kategórii žien a dvojica Ustohal – Drajna v kategórii mužov. Veľmi pekné je 4. miesto družstva žiakov v súťaži talentovanej mládeže ČSSR ako aj 5. miesto dorasteneckého družstva na majstrovstvách ČSSR. V roku 1988 sánkarský oddiel oslávil svoje tridsiate narodeniny. Pri príležitosti tohto výročia sa konalo stretnutie prvých propagátorov tohto športu v našej obci. Sánkarský šport zapustil v obci hlboké korene a naša obec sa dostala do povedomia priaznivcov športu v celej ČSSR, ba aj za hranicami našej vlasti.

 

Rok 1989

Sánkarská sezóna roku 1989 bola veľmi oklieštená. Pre zlé snehové podmienky sa neuskutočnili  súťaže v zmysle športového kalendára. Uskutočnených súťaží sa sánkari zúčastnili. Naša sánkarská dráha pre absolútny nedostatok snehu nebola upravená, čo narušilo koncepciu prípravy našich pretekárov.

Konkrétne výsledky na jednotlivých súťažiach sú takéto:

Na majstrovstvách Slovenska / M – SSR/ v Tatranskej Lomnici v kategórii dorasteniek sa umiestnili na 2. mieste Marta Pelková, Tatiana Turčanová skončila ôsma. Z dorastencov Róbert Kuchár obsadil 4. miesto, Vlado Gajdoš siedme, Vlastimil Čollák ôsme, Ľubomír Pisko deviate a Rastislav Špitz desiate miesto.

V kategórii žien Darina Jasenčáková bola štvrtá, v kategórii mužov Rastislav Drajna tiež štvrtý. V kategórii dvojsedadlových saní obsadili Špitz – Čollák piate miesto, Gajdoš – Pavlík šieste a Kuchár – Pisko siedme miesto.

U mužov Drajna – Jankovič obsadili tretie miesto.

Žiaci na M – SSR patrili k najúspešnejším. V kategórii mladších žiačok obsadila Katka Slovinská tretie miesto, u starších žiačok titul majsterky Slovenska získala Bibiana Drajnová, Kuchárová Lucia tretia a Soňa Podracká štvrtá.

V kategórii mladších žiakov obsadil Radovan Gajdoš  a František Grega tretie miesto. Starší žiaci sa umiestnilli takto: Pavol Pisko desiaty,, Čollák Martin jedenásty a Ondrej Grega dvanásty. V kategórii dvojsedadlových saní bolí tretí Grega – Gajdoš a Slovinský – Drajna získali piate miesto. Starší žiaci Kozmáš – Drajna získali druhé miesto a Čollák  - Burčák štvrté miesto.

Celkove sánkari získali na M – SSR  jednu  zlatú, štyri strieborné a štyri bronzové medaily.

Na majstrovstvách Československa /M – ČSSR/ jednotlivcov  a družstiev v Tatranskej Lomnici spojené s medzinárodnými pretekami  o Pohár Vysokých Tatier Marta Pelková skončila štvrtá  a Róbert Kuchár ôsmy .V súťaži družstiev naši pretekári skončili na 4. mieste.

Celoštátna súťaž talentovanej  mládeže v družstvách sa jazdila na nevyhovujúcej dráhe v Starých Hámroch, kde naši žiaci skončili na ôsmom mieste. M – ČSSR dospelých sa jazdili v Altenbergu v NDR na umelej chladenej dráhe , kde  Rastislav Drajna obsadil 25. miesto a Marta Pelková nedojazdila pre zranenie.

Majstrovstvá Československa žiakov sa uskutočnili v decembri 1989, pre našich žiakov to bol prvý dotyk s ľadom. Kuchárová obsadila 1O. , Drajnová 12. , Podracká 13., Rado Gajdoš 14. miesto. V dvojsedadlových saniach Gajdoš – Grega obsadili siedme miesto.

 

Rok 1992

V dňoch 11 . – 12. 1. 1992 sa v Tatranskej Lomnici jazdil KP – SR. Kategóriu dospelých sme na tomto preteku nemali zastúpenú. V dorasteneckých kategóriach sa Podracká Soňa umiestnila na 2. mieste a Kuchárová Lucia na 3. mieste. V kategórii dorastencov Pisko Ľubo obsadil 4. miesto,  a tak sa zamiešal do poradia medzi 7 domácich jazdcov. Čollák Vlasťo obsadil 11. , Podracký J. 14., Grega O. 15., Drajna P. 16. miesto. V dvojsedadlových saniach Pisko – Grega obsadili druhú  a Čollák – Podracký 5. priečku. V žiackych kategóriách na tomto preteku sme zaznamenali úspech umiestnením sa Piskovej Marty na 2. a Bercíkovej E. na 3. mieste, u mladších žiačok. Pekné bolo i 5. miesto Gregu Petra a 8. miesto Piska Stana v kategórii mladších žiakov Staršia žiačka Slovinská Katka obsadila 2. miesto a starší žiak Boris Slovinský 9. miesto. V kategórii dvojsedadlových saní zvíťazili u mladších žiakov Grega P. – Pisko O. a na treťom mieste skončil Dorčák S. – Gbúr Š. U starších žiakov boli Grega F. – Drajna Ľ. v poradí 4.

V dňoch 17. – 19. 1. 1992 sa na dráhe v T. Lomnici jazdilo M – SR. Naši pretekári sa umiestnili takto: Ml. žiačky 2. miesto Bercíková Eva, 3. miesto Pisková Marta. Mladší žiaci Pisko Stano štvrtý, Grega Peter 6. miesto. Staršie žiačky Sabolová Veronika 5. miesto. Našu favoritku K. Slovinskú postihla chrípková epidémia, a tak ostala doma v posteli . Starší žiaci: Drajna Ľubo 8. miesto, Vimpeľ Vlado 10.  miesto. V dvojkách mladších žiakov získali titul majstrov SR Dorčák Stano – Gbúr Števo a Pisko – Grega skončili na 4. mieste. Starší žiaci 4. miesto Grega – Drajna a 6. miesto Vimpeľ – Zmij. V dorasteneckej kategórii 4. miesto Kuchárová Lucia , 5. miesto Podracká Soňa , 6. miesto Imrichová Zuzka  a 7. miesto Drajnová Bibiana. Pisko Ľubo v tvrdej konkurencii 4. miesto so stratou 406 tisícin sekundy. V kategórii mužov sa Ustohal František umiestnil na 6. mieste a Drajna Rasťo na 7. mieste.

V dvojkách dorastencov sa na 2. mieste umiestnil Pisko Ľ. – Grega O. a na 3. mieste Čollák Vlasťo Podracký Jozef. U mužov Ustohal – Drajna , obsadili 5. miesto.V dňoch 25. – 26. 1. 1992 sa jazdil 2 KP – SR s výsledkami Bercíková Eva 1. miesto, Pisková Marta 2. miesto, Slovinská Katka 6. miesto, Drajnová Bibiana 5. miesto, Pisko Ľubo 1. miesto, Ustohal Frantíšek 2. miesto. Dvojky Dorčák – Gbúr 3. miesto, Pisko – Imrich 4. miesto.

V dňoch 31. 1. – 2. 2. 1992sa v T. Lomnici jazdilo M ČSFR dorastu jednotlivcov a družstiev. Tu sa našim pretekárom nedarilo. Za zmienku stojí 18. miesto Piska Ľuba v jednotlivcoch a 10. miestom bodoval do družstva v dvojkách Pisko – Grega 8. miestom. Celkové družstvo skončilo na 9. mieste so ziskom 42 bodov.

M - ČSFR žiakov sa jazdilo v Smržovke v dňoch 1. – 2. 2. 1992.

Mladší žiak Grega Peter obsadil pekné 8. miesto, Sabolová Veronika obsadila taktiež 8. miesto. Najväčšiu radosť nám urobila na tomto preteku  Eva Bercíková ziskom striebornej medaily. V dvojkách kombinovaná dvojka Zaoral – Grega P. obsadili 5. miesto a majstri SR Dorčák – Gbúr 7. miesto.

 

II. MEDZINÁRODNÉ  ZIMNÉ  ŠPORTOVÉ  HRY

ŽIAKOV  -  PRAKOVCE  HELCMANOVCE  -  1995

 

Druhé medzinárodné športové hry žiakov z poverenia Komitetu Medzinárodných športových hier žiakov so sídlom v Darmstadte usporiadali obce Prakovce a Helcmanovce na Slovensku v dňoch 3. a 5. februára 1995.

Športové disciplíny:  -lyžovanie

                                 -beh na lyžiach klasickou technikou

                                 -obrovský slalom 

                                 -sánkovanie                            

Vekové kategórie: štartovať mohli chlapci a dievčatá narodení v roku 1980 a mladší.

Vo všetkých lyžiarskych disciplínach  sa  súťažilo podľa platných pravidiel FIS a v

sánkarských disciplínach sa súťažilo podľa platných pravidiel FIL.

V sánkovaní za každé družstvo štartovali maximálne 4 chlapci a 4 dievčatá.

Kategórie  -  jednosedadlové sane

                  - dvojsedadlové sane

Dĺžka trate – cca  450m, 8 zákrut    

 

V každom športe a disciplíne sa hodnotili 3 jednotlivci a družstvá. Do výsledkov družstva sa započítali 3 najlepšie umiestnenia chlapcov a dievčat z toho družstva.

 

Zúčastnené krajiny: -ČESKO                        Staré Hámre

                                     -NEMECKO                  Garmisch- Partenkirchen

                                     -RAKÚSKO                   Innsbruck

                                     -SLOVINSKO                Ravne na Koroškem

                                     -UKRAJINA                  Užgorod

                                     -SLOVENSKO               B. Bystrica, Čadca, Gelnica, Hnilec,                                       

                                      L. Mikuláš, Mlynky, Poprad, Štrba,V. Tatry,  Prakovce, Helcmanovce

                                                          

HOSTIA:  Doc. Dr. Ivan Gašparovič, CSc. , predseda NR SR

                  Prof. Dr. Vladimír Černušák, CSc., člen MOV, predseda SOV

                  p. Fritz Glenz, prezident MŠHŽ Darmstadt

                  p. Michal Pollák, riaditeľ odboru TVŠ z MŠaV SR

                  p. Ján Mráz – zástupca SOV

                  p. Ivan Hargaš, predseda rady ŠFTK

                  Ing. Ladislav Čambal, riaditeľ, ŠFTK

                  Dr. František Chmelár, predseda ŠFTK  a ďalší

 

       VÝSLEDKY SÁNKOVANIA

      II.MEDZINÁRODNÉ ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY ŽIAKOV

                              

Jednosedadlové   sane  

 

Žiačky: 1. GALIKOVÁ                      Vysoké Tatry

             2.SABOLOVÁ  Veronika      Helcmanovce

             3.OKULIAROVÁ   Jana       Čadca

 

Žiaci:    1.VIMPEĽ  Vladislav             Helcmanovce

             2. BYRTUS                             Čadca

             3. PISKO  Stanislav                Helcmanovce

                                 

Dvojsedadlové    sane

 

Žiaci:    1. BYRTUS -  NINIS                Čadca

             2. SEKERKA - PÁPOL           Čadca

             3. VIMPEĽ – PISKO               Helcmanovce

 

Napriek veľmi ťažkým podmienkam, s ktorými  museli organizátori bojovať, sa vyľadovanie koryta dráhy podarilo dokončiť. Medzi hlavné problémy patril najmä nedostatok snehu, ktorý sa musel dovážať vo vreciach zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov na nákladných autách - najprv z veľkých plôch v obci /Kača močar, futbalové ihrisko/ a nakoniec zo zimného štadióna z Gelnice po upravenej ľadovej ploche rolbou. V tejto zime bola dráha v Helcmanovciach jediná funkčná prírodne upravovaná ľadová dráha v stredoeurópskom regióne.

 

 

Galéria osobností  „seľanského“ sánkovania

– prierez od začiatku po súčasnosť

 

GREŠNER Ján – nestor sánkovania v Helcmanovciach, zakladateľ, dlhoročný predseda

DRAJNA Jozef – dlhoročný predseda oddielu a klubu, funkcionár SZS, bývalý športovec

 

ďalej v abecednom poradí

DRAJNA  Juraj – bývalý aktívny športovec, neskôr pracovník na dráhe

DRAJNA Martin – bývalý aktívny sánkar, Majster ČSSR spolu s Gregom F.

DRAJNA Rastislav –sánkar, funkcionár, reprezentačný tréner, účastník ZOH Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010,

                                 Sochi 2014

DRAJNOVÁ Anna – funkcionárka klubu ŠKS

DRAJNOVÁ Nikola – aktívna pretekárka, reprezentantka SR, účastníčka SPJ a ZOHM Innsbruck 2012

FERENC František – bývalý aktívny pretekár, neskôr pracovník na dráhe

FERENCOVÁ - GAJDOŠOVÁ Mária – bývalá pretekárka

FURIMSKÝ Ján, Ing. – bývalý funkcionár a rozhodca na štarte

FURIMSKÝ Milan – bývalý sánkar, tréner, pracovník na dráhe  

FURIMSKÝ Stanislav, Ing. – jeden z prvých aktívnych pretekárov

GAJDOŠ Vladislav – pracovník na dráhe

GANZOVÁ Anna – bývalá trénerka, funkcionárka ŠKS a SZS

GBÚROVÁ Viera – aktívna pretekárka, reprezentantka SR, účastníčka SP, MSJ, ME a ZOH Sochi 2014

GOLITKO Juraj – bývalý funkcionár a pracovník na dráhe

GREGA František – bývalý pretekár, Majster ČSSR spolu s Drajnom M.

HLUCHÁŇOVÁ Vlaďa- jedna z prvých pretekárok

HORVÁTH Leo – bývalý aktívny sánkar, reprezentant SR, účastník SP, MS, ME,

HUJDUŠOVÁ - ROJKOVÁ Anna - bývalá aktívna pretekárka

HULIČ Ladislav – bývalý pretekár, funkcionár, veliteľ dráhy

JASENĆÁKOVÁ Darina – bývalá aktívna pretekárka

KUCHÁR Jozef ml. - bývalý aktívny sánkar, reprezentant SR, účastník SP, MS, ME,

KUCHÁR Jozef st. – bývalý tréner, pracovník na dráhe

KUCHÁR Ľubomír – bývalý aktívny a úspešný sánkar Majster ČSSR spolu s Piskom Ľ.,

                                 tréner, predseda ŠKS

KUCHÁR Martin – bývalý pracovník na dráhe

KUCHÁR Michal – bývalý pretekár, tréner, funkcionár a pracovník na dráhe

KUCHÁR Róbert, Ing. - viacnásobný medailista M-SR

PAVLÍK Ján – bývalý riad. školy, dlhoročný hlásateľ na dráhe

PAVLÍK Ľuboslav, Mgr. – bývalý aktívny pretekár, funkcionár a tréner

PELKOVÁ - DRAJNOVÁ Marta, Mgr.- bývalá aktívna pretekárka niekoľkonásobná            

                                                                majsterka SR, trénerka ŠŠS

PISKO Juraj – bývalý funkcionár a pracovník na dráhe

PISKO Ľuboslav – bývalý aktívny sánkar, Majster ČSSR spolu s Kuchárom Ľ.

PODRACKÁ - ČOLLÁKOVÁ Soňa, Ing. – bývalá aktívna pretekárka

PODRACKÁ Mária – funkcionárka a rozhodkyňa na štarte

PROKOP Miroslav – bývalý aktívny sánkar

PROKOPOVÁ - PINDROCHOVÁ Jarmila, Mgr.- bývalá aktívna a úspešná pretekárka

SABOLOVÁ Veronika – trojnásobná účastníčka ZOH Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, reprezentantka SR

SLOVINSKÁ KUCHTOVÁ Jozefína – bývalá aktívna pretekárka

ŠENŠEL Ľubomír, MUDr. – dlhoročný lekár sánkarov

ŠĽOFFOVÁ - GUZOVÁ  Oľga- bývalá aktívna pretekárka

TIRPÁKOVÁ Oľga – jedna z prvých aktívnych pretekárok

TROJAN Jozef –bývalý pretekár, pracovník na dráhe, technik, elektrikár, rozhodca časomiery

USTOHAL František –bývalý aktívny pretekár, funkcionár klubu

VIMPEĽ Vladislav ml. – bývalý aktívny pretekár

VIMPEĽ Vladislav st. – bývalý funkcionár a pracovník na dráhe

ZMIJ Matej - aktívny pretekár v kategórii juniorov, účastník ZOHM Lillehammer 2016